bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development

Innerlijke bewegingen en hun psychologische basis

door Roger Dawson SJ In de ignatiaanse traditie verwijzen ‘bewegingen’ naar de innerlijke bewegingen in de ziel. Hoewel innerlijke bewegingen niet alleen betrekking hebben op gevoelens wil ik ze hier nader bestuderen door te kijken naar twee theorieën…

Loyola Psi 2019 – Symposium psychologie en de Geestelijke Oefeningen

door Renate Cauwels  In 2019 werd in Loyola, Spanje, een symposium over psychologie en de Geestelijke Oefeningen gehouden; Renate Cauwels was erbij.…

Besluiten of onderscheiden? Spiritueel gereedschap in het onderwijs

door Adrian Porter SJ  De scholen van de jezuïeten zijn nog steeds een buitengewoon wereldwijd netwerk, het grootste samenhangende onderwijssysteem…

BOEK: James Martin SJ, Iedereen kan bidden

22/11/2021 - in Boekbespreking

De moeite waard Tot kort voor zijn intrede bij de jezuïeten op zijn zevenentwintigste bad James Martin (*1960) op de lukrake manier van een schooljongen: “God, alstublieft, maak dat ik een voldoende haal voor mijn wiskundeproefwerk!"  Op grond van mijn…

Over Petrus Canisius – de schaduw van het kruis

door Pierre Emonet S.J. 500 jaar geleden werd Petrus Canisius geboren. Cardoner sluit dit jubileumjaar af met een artikel waarin we lezen dat de nu zeer gewaardeerde jezuïet tijdens zijn leven veel tegenstand ondervond, niet in het minst van medebroeders. …

In Memoriam: Piet van Breemen sj (1927-2021)

22/11/2021 - in Redactioneel

Eind augustus 2021 overleed pater Piet van Breemen. Hij werd 94 jaar. In 1981 was hij een van de oprichters van het tijdschrift Cardoner.  Piet van Breemen begeleidde meer dan duizend mensen tijdens hun 30 dagen durende retraite – ongelooflijk. Zelf beschouwde…

De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is

door Piet van Breemen SJ  Het eerste boek van pater Van Breemen “As Bread that is Broken” uit 1974 was een bestseller in de Verenigde Staten. Het eerste hoofdstuk heeft wonderen gedaan, vertelde hij zelf met enige verbazing. “De meeste ideeën ontleende…

Ignatius’ bekering – een verborgen ontmoeting

door Rob Faesen S.J. Ignatius werd een ander mens op zijn ziekbed door de ontmoeting met Christus. Wie nam het initiatief? De bekering van 500 jaar geleden wordt door de ignatiaanse familie wereldwijd gevierd: een kanonskogel velde Ignatius in mei 1521 en…

Over Petrus Canisius – de respectvolle tegenstander

door Pierre Emonet S.J. Canisius is geboren in 1521 in Nijmegen. Hoe ging hij om met de Reformatie? Hij werkte in vele landen van Centraal Europa. Canisius werd gekozen als patroon van de nieuwe jezuïetenprovincie van Centraal Europa, die Zwitserland, Oostenrijk,…

Het beleid van paus Franciscus: wat beweegt hem?

door Antonio Spadaro SJ.  Wat maakt deze paus enthousiast? Hoe maakt hij beleid? Wat is de drijvende kracht achter dit pontificaat? Volgens pater Spadaro (op de foto samen met de Paus) ligt het antwoord op deze vragen in de persoonlijkheid, geschiedenis en…