Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit

Jezuïeten en parochies

door Jan Stuyt S.J.   Vroeger had je wat uit te leggen aan buitenlandse medebroeders wanneer je als jezuïet in een parochie werkzaam was; nu is parochiewerk  aanvaard als een apostolaat dat bij de orde past. Hoe is dat zo gekomen? Het tijdschrift van…

Ignatius van Loyola en zijn leidersrol.

door André Cnockaert S.J. De opvatting van de jezuïet als een leider en  de jezuïtische leidersrol  heeft zijn bestaan te danken aan een dubbele…

Wil de echte Ignatius nú opstaan? Twee verschillende benaderingen van Ignatius van Loyola.

door Ron  Darwen SJ   Op 31 Juli herdenkt de Kerk de heilige Ignatius van Loyola, een van de stichters van de Sociëteit van Jezus en haar eerste …

Vorming van leken: hen maken tot partners in het pastoraat.

door Maureen McCann Waldron.    Met 38 jaar was ik moeder en een druk bezette vrouw die carrière wilde maken; toen kreeg ik van God een uitnodiging. Dit vriendelijke en tedere  appèl zou mijn leven in alle opzichten, met inbegrip van mijn gezin en…

Uitsluiting en goddelijke insluiting Grenservaringen van een zielzorger bij illegalen.

door Michael Hainz SJ. Ignatius’ “Trentse impuls”: met de armen verbonden blijven tijdens het beroep.  Toen ik in 1999 na mijn Derde Jaar naar München terugkeerde, zond mijn provinciaal mij als directeur naar het Instituut voor Sociaal Beleid en tevens…

Aantekeningen voor een profetische lekengemeenschap onder leiding van de Geest van God.

door Adolfo Nicolás S.J.   De Algemeen Overste van de jezuïeten sprak op de Algemene Vergadering van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL), een ignatiaanse lekenbeweging. Dit was in augustus 2008 te Fátima, Portugal.  Wanneer het gebeurd is…

Beschouwingen bij de 35ste Algemene Congregatie.

door Mark Rotsaert S.J.   Begin 2008 hielden de jezuïeten een Algemene Congregatie. Een deelnemer blikt terug en peilt een jaar later naar de blijvende betekenis van deze vergadering. De gedrukte uitgave van de decreten waarnaar hier verwezen wordt,…

Zelfs onder het werken contemplatief worden.

door  Wilkie Au. “Contemplatief in de actie”: het is een kernidee van de ignatiaanse spiritualiteit. Maar wat er precies mee bedoeld wordt is niet zo eenvoudig te zeggen. Wilkie Au doet dit gegeven op een verfrissende en bevattelijke manier uit de doeken.…

Onze-Lieve-Vrouw, breng ons bij Christus.

door Fredrik Heiding S.J.        Welke rol speelde Maria in het leven van Ignatius en van de eerste jezuïeten? En in de Geestelijke Oefeningen? En welke rol kan zij spelen in het leven van alle gelovigen?   In een van de zijkapellen van de Gesù,…

De zending voor ogen houden. Religieuze instituten in overgangstijd.

door Mark Raper S.J., provinciaal van de Australische jezuïeten   Uit foto’s en gedenkboeken over het leven in de katholieke kerk van vijftig jaar geleden blijkt duidelijk hoe groot toen de rol was van de religieuzen. In parochies, ziekenhuizen en…