bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Indexen / INDEX JAARGANGEN 11 -20 (1992 – 2001)

INDEX JAARGANGEN 11 -20 (1992 – 2001)

Redactie Cardoner on 11/02/2022 - 9:23 am in Indexen

Voor de 11e  tot en met de 15e  jaargang wordt de jaargang (in Romeinse cijfers) aangegeven,
vanaf de 16e jaargang het jaartal; daarop volgen het nummer van de aflevering en de bladzijden.

Van de artikelen van de eerste 26 jaargangen (1981 -2006) zijn er maar heel weinig beschikbaar op internet; als ze beschikbaar zijn, dan staan ze op deze website.
Deze website bevat alle artikelen vanaf  het eerste nummer van 2007 .  

De auteurs zijn alfabetisch gerangschikt op de eerste hoofdletter van de achternaam.

34e ALGEMENE VERGADERING, Decreet “De jezuïeten en de vrouw in Kerk en samenleving”: 2000/extra, 6-13.

AMALADOSS, Michael, Inculturatie en ignatiaanse spiritualiteit: XIV/2, 65-75.

ARRUPE, Pedro, Kom, heilige Geest: 1998/2, 67.

–, Brief aan pater Victor Codina: 2001/3, 129-130.

BALLEIS, Peter, JRS en de Constituties: 2001/1, 39-44.

BARRY, William A., God schrijft recht met kromme lijnen: 1997/2, 77-85.

–, Onderscheiding, gehoorzaamheid en katholiek blijven: XI/1, 35-38.

–, Waarom bidden wij? XI/2, 13-17.

–, Wat verlang je? 1998/3, 120-132.

BEDOLLA, Barbara, Voorstelling van de sleutelmeditaties: XI/3, 25-35.

BEECK, Frans Jozef VAN, Anderen als belangrijker beschouwen dan onszelf: XI/1, 15-23.

–, Priester zijn in de Sociëteit van Jezus: enkele gedachten: XIV/1, 19-24.

BEGHEYN, Paul, Het gebed van de jezuïet volgens de opvatting van Ignatius: XII/1, 23-28.

–, Symposium “Vrouwvriendelijk”: openingswoord van de voorzitter: 2000/extra, 2-5.

–, Tien jaar spiritualiteit. Een beschouwing naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Cardoner: XI/2, 2-6.

BERGE, Bert TEN, en Andreas OETTEL, Ignatiaanse pedagogiek: 2000/2, 83-90.

BERNARDUS VAN CLAIRVAUX, Uit de 15e preek op het Hooglied: 1997/1, 43-45.

BERTRAND, Dominique, Geestelijke onderscheiding en uitoefening van macht volgens Sint-Ignatius: 2001/3, 99-105.

BLICKMAN, Mary, De 18e annotatie van de Geestelijke Oefeningen en de sociale zondigheid: XII/2, 52-57.

–, De beschouwing om de liefde te verkrijgen: het einde van de retraite? XII/1, 1-5.

–, In de beweging staan: XI/3, 19-24.

–, In gesprek met een broeder-jezuïet: XV/2, 47-52.

–, Om tot liefde te komen. Geestelijke Oefeningen 23 en 230-237: 1998/2, 49-55.

–, Tussen Schepper en schepsel: 2001/2, 57-62.

BOONE, Albert, en Vic NEES, Jezus, uw naam is honig: 1999/1, 16.

BOUCKAERT-GHESQUIERE, Luk en Rita, Ouderschap en de onderscheiding der geesten: 1997/3, 97-107.

BREEMEN, Piet VAN, Gratuïteit: XIII/3, 31-36.

–, Een spiritualiteit van het ouder worden: 1998/1, 3-16.

–, Zending en vruchtbaarheid: XI/3, 36-42.

 

CAMPEN, Annemiek VAN, De weg van de keuze: een weg van beeld tot beeld: 2001/3, 106-122.

CANISIUS, Petrus, Uit een brief aan Gregor Rosephius: 1998/1, 17-18.

CEBOLLADA, Pascual, Geestelijke Oefeningen geven en doen. Eenheid in verscheidenheid: XIII/2, 26-36.

CEULE, Karel, De Geestelijke Oefeningen van Ignatius: 1997/1, 31-37.

 

DALEY, Brian E., Nederigheid in het leven van de moderne jezuïet: XIV/3, 95-101.

DANTSCHER, Jörg, Armoede in de Geestelijke Oefeningen: 1999/3, 97-117.

DEENEN, Jan VAN, Baanlozen en de Geestelijke Oefeningen. Twee werelden, één ervaring: 1997/3, 116-127.

DESMET, Marc, Geneeskunde als scheppingsgebeuren: XIV/1, 1-8.

DE TOLLENAERE, Maurits, De zonde van Adam: 2000/3, 110-119.

DHÔTEL, Jean-Claude, Beschikbaar zijn: XII/3, 127-133.

DIVARKAR, Parmananda, Ignatiaanse loyaliteit en jezuïetengehoorzaamheid: 2001/1, 1-11.

DUFNER, Andrew J., De Geestelijke Oefeningen van Ignatius en het nieuwe wereldbeeld: XII/3, 94-104.

 

ENDEAN, Philip, Zending, gehoorzaamheid en onderscheiding der geesten van Ledóchowski tot Arrupe: XII/1, 6-11.

FALEY, Roland J., De jaren van Arrupe. Persoonlijke herinneringen: 1998/2, 56-66.

FLIPO, Claude, “Het woord dat geneest” van Eugen Drewermann: XIII/1, 36-41.

FOLEY, John B., De geloften: XIV/2, 85-93.

FRANÇA MIRANDA, Mario DA, “God vinden in alle dingen” in de moderne maatschappij: XI/3, 6-18.

 

GERTLER, Thomas, “De keizer is naakt!” Wat Ignatius van Loyola ons leert over de omgang met het alledaagse kwaad in de voormalige DDR: XI/2, 27-34.

GIULIANI, Maurice, De weg naar evangelische contemplatie: 2000/3, 120-130.

–, “Na de oefening …”: 2001/3, 123-128.

GRAY, Howard J., Funderingen: XV/3, 112-123.

 

HAERS, Jacques, De Schepper in direct contact met zijn schepsel …: 1997/2, 61-65.

HAMILTON, Andrew, Hoe dient men het belang van de gemeenschappelijke onderscheiding te zien? XV/3, 97-111.

HELLENBERG HUBAR, Rob VAN, Mijn laatste levensfase in de Sociëteit van Jezus: 1997/2, 94-95.

HERZGSELL, Johannes, Ignatius en de barmhartige God: 1998/3, 97-109.

HOUDEK, Frank J., De beperkingen van het ignatiaans gebed: XIV/3, 102-113.

–, Gebed en dienst van de jezuïet: XIII/1, 1-15.

HUGHES, Gerard W., Vrij zijn om te vinden wat wij ten diepste verlangen: 2001/2, 49-56.

 

IGNATIUS VAN LOYOLA, Uit een brief aan pater Nicolaas Bobadilla: 1999/2, 90-93.

JALICS, Franz, De contemplatieve fase van de ignatiaanse Oefeningen en het Jezusgebed: 2000/2, 59-82.

 

KEENAN, James F., Katholieke moraaltheologie, ignatiaanse spiritualiteit en deugdenethiek: een vreemd stel: 1998/1, 29-41.

KEMPER, Ingrid, Ignatius vertalen: een groeiproces: XII/2, 49-51.

KIECHLE, Stefan, Het “kruis” in de Geestelijke Oefeningen: XV/1, 30-40.

–, Over kiezen: 1999/1, 42-48.

KOENEN, Hans, God was op deze plaats en ik, ik wist het niet: XIII/3, 10-30.

KOENOT, Jan, Kultuur en spiritualiteit: XII/3, 111-126.

–, Religieus en jezuïet zijn in de huidige westerse wereld: XV/1, 2-12.

KOLVENBACH, Peter-Hans, De Christuservaring bij Ignatius van Loyola: 1999/1, 1-15.

–, De keuze voor de armen en de uitdaging om armoede uit de wereld te bannen: 1999/3, 118-132.

–, De samenwerking van jezuïeten en leken: feiten en uitdagingen: 2000/extra, 45-56.

–, De sociale zending van de Kerk: XI/1, 3-14.

 

LAMBERT, Willi, “Hoe behoren wij te bidden?” (vgl. Rom 8,26): 2001/2, 63-79.

LEEUWEN, Hans VAN, Affectiviteit en de vermogens van de ziel: 1997/1, 3-7.

–, Armoede in de Sociëteit van Jezus: enige accenten gelegd door de laatste drie algemene congregaties: 1999/3, 133-144.

–, Heb je geestelijke begeleiding nodig? XII/3, 134-138.

–, De Sociëteit van Jezus: een apostolisch corps: 1998/2, 68-81.

–, Waarachtig de Kerk dienen: XIV/3, 114-120.

LEFRANK, Alex, Geestelijke Oefeningen als omvormingsproces: 2000/1, 3-19.

LEMBRECHTS, Pieter-Paul, De drie manieren van bidden in de Geestelijke Oefeningen en het gebed van de jezuïet: 2001/1, 12-21.

–, De kamertjes van Ignatius te Rome: XIII/2, 21-25.

–, Moderne exegese en de geheimen van het leven van Christus onze Heer in de Geestelijke Oefeningen: 1997/1, 8-20.

–, De zwakheid van de apostel: XII/2, 87-90.

LENAERS, Roger, Wat met de ignatiaanse spiritualiteit in de 21e eeuw? XII/3, 105-110.

LEWIS, Jacques, Ignatius als briefschrijver: 1999/2, 77-89.

LIBÂNIO, J.B., Sint-Ignatius en bevrijding: XI/2, 35-47.

LOOSEN, Loed, Veranderingen in de beleving van de Derde week: 1999/1, 29-34.

 

MARTINI, Carlo M., Lectio Divina en de weg van een roeping: 1998/2, 82-88.

MEHLHAUSEN, Joachim, Soldaat van geloof. De mysticus en visionair Ignatius van Loyola: XII/1, 39-45.

MELLONI RIBAS, Javier, Inwijding in het mysterie van God. De Geestelijke Oefeningen: een schakel in de westerse mystieke traditie: 1998/1, 19-28.

MEURES, Franz, Corporate identity: 1999/2, 60-76.

–, Fasen in de geestelijke processen bij groepen: 1997/2, 66-76; 1997/3, 128-132.

–, Onderscheiding der geesten bij groepen: XV/3, 128-143.

MEYER-WILMES, Hedwig, De jezuïeten en de vrouw in de loop van de geschiedenis: 2000/extra, 20-24.

 

NADEAU, Gilles, Het uur van de uiteindelijke waarheid: 1997/2, 86-93.

NIESSEN, Ed, De onbereikbare mens: XIV/2, 76-79.

 

OCHAGAVÍA, Juan, Zielen helpen: de apostolische spiritualiteit van Sint-Ignatius: XII/1, 29-38.

O’MALLEY, John W., Broeders. Overpeinzingen bij het 450-jarig bestaan: XV/3, 124-127.

–, De eerste jezuïeten en de keuze van hun werken: verandering van bovenaf of van binnenuit? XV/2, 53-69.

–, Enige specifieke kenmerken van de jezuïetenspiritualiteit in de zestiende eeuw: XV/2, 70-93.

–, Hoe de jezuïeten veranderd zijn: 1540-1556: XI/2, 18-26.

O’SULLIVAN, Patrick, Over het “bewustzijnsonderzoek”: XI/3, 43-48.

OUDSHOORN, Hans, In gebed op leeftijd: XIV/2, 80-84.

 

POLL, Jan VAN DE, Zuiverheid: 1999/1, 35-41.

RENES, Petra, Het Ignatiushuis te Amsterdam: proeftuin voor de samenwerking tussen jezuïeten en vrouwen: 2000/extra, 36-44.

ROEFFAERS, Hugo, Priester in de Sociëteit van Jezus: XIV/1, 25-29.

–, Trouw zijn binnen de Kerk: 1997/3, 112-115.

ROTSAERT, Mark, Achtergronden en ontstaan van het document “De jezuïeten en de vrouw in Kerk en samenleving” van de Algemene Vergadering: 2000/extra, 14-19.

–, Het alomvattende karakter van de zending, de vereniging met God en de innerlijke samenhang van de apostolische gemeenschap: XII/1, 12-22.

–, De eerste jezuïeten en de armen: 2000/3, 93-109.

–, De Geestelijke Oefeningen: plaats waar men leert luisteren: 1998/3, 110-119.

–, Goed omgaan met innerlijke bewegingen: 2000/1, 34-44.

–, Ignatius en de eerste gezellen te Parijs, 1528-1536: XIII/1, 20-35.

–, Leessleutels voor de 34e Algemene Congregatie: XIV/3, 127-134.

–, Onderscheiden waar het op aankomt in het spoor van Ignatius: XI/3, 1-5.

–, Van muilezel tot paus: om beter te slagen: 1997/1, 21-30.

–, Voor meer communio in de Kerk: Ignatius’ richtlijnen: XIV/3, 121-126.

–, Zien met de ogen van het geloof. Notities over geestelijke begeleiding: XII/2, 58-64.

ROWLAND, Christopher, Herijking van alle waarden. Enige gedachten over de Geestelijke Oefeningen: XIII/3, 37-46.

 

SCHELBERGEN, Harry, Scherven en zegeningen: 1997/1, 38-42.

SHELTON, Charles M., Voor een definitie van gezond communauteitsleven: XII/2, 77-86.

SINTOBIN, Nikolaas, Mijn houding in de Kerk: 1997/3, 108-111.

SKINNADER, Martha, Voor wie is de negentiende aantekening bedoeld? XII/2, 65-76.

SNYDERS, Jos, Een groeiproces in de Geestelijke Oefeningen: XI/2, 7-12.

–, Wisselwerking. Enkele gedachten over de invloed van degene die de Oefeningen doet op degene die ze geeft: 1998/2, 89-93.

STANDAERT, Nicolas, Ignatiaans of jezuïtisch? Hermeneutische beschouwingen als voorbereiding op de 34e A.C.: XIII/2, 12-16.

STAUDENMAIER, John M., Liefde opvatten voor de wereld: XIV/2, 49-64.

STOCKHAUSEN, Gerard L., Jezuïeten en vrije tijd: XIV/3, 135-141.

STOFFELS, Ben, Leven is liturgie: XIII/1, 16-19.

STUYT, Jan, Communauteitsleven en apostolaat: ervaringen in de Jesuit Refugee Service: XIII/2, 1-11.

 

TETLOW, Joseph A., De identiteit van de jezuïet en het gewetensonderzoek: XIII/3, 1-9.

–, De opmerkelijke verschuivingen in de derde overgangsfase: 2001/1, 22-38.

–, Samenwerken met de leken: 2000/3, 131-140.

–, De vorming van begeleiders van Geestelijke Oefeningen: 2000/1, 20-33.

TROMP, Frans, Innerlijke vrijheid als genade: 2000/2, 49-58.

–, De vraag naar God in deze huidige tijd: XIII/1, 42-48.

 

URÍBARRI, Gabino, De geringe zichtbaarheid van onze mystiek en de roepingen: XIII/2, 37-42.

 

VAN DEN BOSSCHE, Stijn, Geloof delen met jongeren: XV/1, 13-29.

–, Hoe werkt God in gewone mensen? Het Fundament in het leven van de leken: XI/1, 24-34.

VAN DORPE, Bernard, Jan Berchmans 1599-1621: 1999/2, 49-59.

VAN GERWEN, Jef, Geestelijke Oefeningen en hedendaagse cultuur: 1998/3, 133-140.

VEALE, Joseph, Sint-Ignatius spreekt over “ignatiaans gebed”: 1999/extra.

VERCRUYSSE, Jos, Petrus Canisius 1521-1597. Ter herdenking, 400 jaar later: 1997/2, 49-60.

VERHAAR, John, Gebed: XIII/2, 17-20.

VIARD, Claude, Geestelijke vooruitgang in het licht van de Geestelijke Oefeningen: 2001/2, 80-91.

VOOGES, Aad, en Frans BERKELMANS, Mystiek en geloof. De mystieke grondslag van het geloof volgens Karl Rahner: 1999/1, 17-28.

WARNINK, Hildegard, De positie van de vrouw in de katholieke Kerk: grenzen en mogelijkheden in de praktijk: 2000/extra, 25-35.

WOBBE, Frits, Geboeid door de gekruisigde Jezus: XIV/1, 30-36.

–, Je verdeelde zelf – een slagveld: XII/3, 139-141.

–, Oproep van de Koning – opnieuw verteld: XII/1, 46-47.

ZAK, Adam, Erfenis en opdracht, of: heeft de nieuwe evangelisatie iets gemeen met de Verlichting? XIV/1, 9-18.

N.N., Gebed nog voor we oud worden: 1998/1, 47-48.

 

DE MOEITE WAARD –
In deze rubriek werden de volgende boeken besproken (de naam van de recensent staat tussen haakjes):

 

AKKER, D. VAN DEN, Het gewone met liefde. Jan Berchmans 1599-1621: 1999/2, 94-96 (L. De Weerdt).

BEGHEYN P., Petrus Canisius, een samenspel van geloof en liefde: 1997/3, 133-137 (J. Vercruysse).

BREEMEN, P.G. VAN, Let All God’s Glory Through: XIV/1, 47-48 (M. Blickman).

CHITTISTER J., Het vuur onder de as: 2000/2, 91-92 (E. Bolsius).

Christelijk leven – extra nummer: 1998/1, 45-46 (M. Blickman).

CIS – Review of Ignatian Spirituality: 2000/1, 45-46 (J. Stuyt).

Colección Manresa: XIII/2, 43-44 (M. Rotsaert).

CONWELL J.F., Impelling Spirit. Revisiting a Founding Experience: 1539, Ignatius of Loyola and His Companions: 1998/1, 42-44 (J. Vanneste).

ECHARTE I. (red.), Concordancia ignaciana: XV/3, 144-145 (M. Rotsaert).

JAER, A. DE, Faire corps pour la mission. Une lecture sapientielle des Constitutions de la Compagnie de Jésus: 2000/1, 47-48 (P.-P. Lembrechts).

KNAUER P., Ignatius von Loyola: Bericht des Pilgers: XI/2, 47-48 (P. Begheyn).

KOLVENBACH P.-H., Fous pour le Christ. Sagesse de Maître Ignace: 1998/2, 94-96 (M. Rotsaert).

LACOUTURE J., Les jésuites. Une multibiographie. I. Les conquérants: XI/1, 39-41 (M. Rotsaert).

LAMBERT W., Beten im Pullschlag des Lebens. Gottsuche mit Ignatius von Loyola: 1997/3, 142-143 (G. Wilkens).

LEBEAU P., Etty Hillesum: een spirituele zoektocht: 2001/1, 45-48 (J. Snyders).

LOO, H. VAN DE, Toegang tot de tekst van de Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius van Loyola. Zes thema’s nader overdacht: XIII/3, 47-48 (E. Bolsius).

LOUF A., La grâce peut davantage. L’accompagnement spirituel: XIV/1, 37-39 (H. van Leeuwen).

MEISSNER W.W., The Psychology of A Saint, Ignatius of Loyola: XII/2, 91-93 (J. Haers).

NADAL J., Contemplatif dans l’action: XV/1, 41-44 (M. Rotsaert).

O’MALLEY J.W., The First Jesuits: XIV/1, 42-46 (M. Rotsaert).

O’ROURKE BOYLE M., Loyola’s Acts. The Rhetoric of the Self: 1998/3, 141-144 (J. Stuyt).

PADBERG J.W. (ed.), The Constitutions of the Society of Jesus and Their Complementary Norms. A Complete English Translation of the Official Latin Texts: 1997/3, 138-141 (J. Stuyt).

ROBERT S., Une autre connaissance de Dieu. Le discernement chez Ignace de Loyola: 2001/2, 92-96 (J.-G. Saint-Arnaud).

ROTSAERT M., God vinden in alles. Bidden in het spoor van Ignatius van Loyola: 1997/1, 46-47 (F. Boeykens).

–, Ignatius van Loyola: Geestelijke Oefeningen: XIV/1, 40-41 (J. van de Poll).

SNYDERS J., Verborgen verdriet: XV/2, 94-95 (M. Blickman).

 

Deze index werd samengesteld door Pieter-Paul Lembrechts S.J. 

 

Print Friendly, PDF & Email