bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Zending Vandaag

Jezuïetenhumanisme vandaag  

door Patrick Goujon S.J.  Ignatius verlangde dat de leden van de Sociëteit van Jezus geletterde mensen zouden zijn. Ook vandaag heeft de kerk priesters, en bij uitbreiding gelovigen met een brede cultuur nodig. De auteur is professor theologie en spiritualiteit…

Evangelisatie in een seculiere cultuur: een uitdaging

door Michael Paul Gallagher S.J.  “De moeilijkheid van de moderne tijd is niet alleen het onvermogen om bepaalde dingen omtrent God te geloven die…

Healing a Broken World: jezuïeten en ecologie

door PP Lembrechts S.J. en Samuel Overloop S.J. In 2011 verscheen Healing a Broken World. Special Report on Ecology van de Werkgroep Ecologie van de Sociëteit.…

Jezuïet en ziekenhuispastor: een professioneel en bewogen apostolaat.

door Vincent Ferrant S.J. Sinds oktober 1985 wijd ik mij haast ononderbroken aan het ziekenhuispastoraat, een boeiende en veeleisende missie. Terugblikkend kan ik zeggen dat het dagelijks dienstwerk bij de zieken mij heeft doen groeien als priester en als…

De ignatiaanse uitmuntendheid: aangebrand erfstuk of cruciale uitdaging?

door Nikolaas Sintobin S.J. “Secundair jezuïetenonderwijs, traditie met toekomst” was het thema van een congres in Antwerpen in mei 2008. Het Universitair Centrum Sint-Ignatius te Antwerpen (UCSIA) had dit congres georganiseerd samen met de oud-leerlingenbonden…

Jezuïeten als bruggenbouwers Een wereldwijde opdracht.

door Jerry Martinson S.J.  Het is eigen aan jezuïeten om bruggen te bouwen  op spiritueel en cultureel gebied, aldus Jerry Martinson, Amerikaans jezuïet in Taiwan, bij de viering van honderdste verjaardag van de Californische provincie van de jezuïeten.…

Het priesterlijke karakter van de Sociëteit van Jezus

door Jacques Haers S.J.   19 juni 2009 tot 11 juni 2010 werd door paus Benedictus uitgeroepen tot een “jaar van de priester”. Het thema van de Vlaamse provinciedag op 11 november 2009 was dan ook: het priesterlijke karakter van de Sociëteit. Op die…

Vijf overwegingen over priesterschap

door Peter Knapen Peter Knapen is hoofdbegeleider van de jezuïetencolleges in Vlaanderen. Hij is gehuwd en heeft twee zonen. Op de Vlaamse provinciedag van 11 november 2009, die gewijd was aan “het priesterlijke karakter van de Sociëteit van Jezus”,…

“Een nieuwe wijze van christen-zijn”. De jezuïeten en de oecumene.

door  Jos Vercruysse S.J.   Anachronisme Spreken over oecumenisme bij de aanvang van de jezuïetenorde in de zestiende eeuw is een anachronisme. De orde werd immers niet gesticht om de gemeenschap tussen de oosterse en de westerse kerk te herstellen,…

Jezuïeten en parochies

door Jan Stuyt S.J.   Vroeger had je wat uit te leggen aan buitenlandse medebroeders wanneer je als jezuïet in een parochie werkzaam was; nu is parochiewerk  aanvaard als een apostolaat dat bij de orde past. Hoe is dat zo gekomen? Het tijdschrift van…