bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Zending Vandaag

Milieubehoud en Ignatius

door  José Antonio García S.J. Het milieu staat hoog op de agenda in de wereldkerk – denk aan de encycliek Laudato si’ – en in de jezuïetenorde. Is er een verband tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de zorg voor het milieu, vroeg de auteur van…

Luisteren naar de Geest. Ignatius in Azië

door Adolfo Nicolás S.J. Wat verlangde Sint-Ignatius van het religieuze leven, en is dat nu nog actueel?. Tijdens een bijenkomst in Taizé in 2015 werden…

Onderscheiding over ons gemeenschappelijke huis.

 door Jacques Haers S.J. “Eindelijk is er een zeer officieel document van de katholieke kerk over de ecologische crisis.”  Op 18 juni 2015 bij het…

Jezuïeten die vermoord zijn

55 paters en broeders jezuïeten kwamen sinds 1973 op een gewelddadige manier om het leven. Deze opsomming wordt ter informatie, maar vooral ter meditatie voorgelegd door de redactie. 1973, 1 december: Br. Alfredo Pérez Lobato (36 jaar), geboren in Regueras…

Kiezen voor slachtoffers van seksueel misbruik – Lessen uit de praktijk

door Johan Verschueren S.J. Pater Verschueren is sinds 2012 als provinciaal het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor de slachtoffers van seksueel misbruik door Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Sinds meer dan twee jaar wordt hij daarin bijgestaan…

De stijl van de jezuïeten: Medegevoel en mobiliteit

door Pierre Emonet SJ. Jezuïeten hebben geen eigen theologie,  maar wel hun eigen “manier van doen”. Ignatius heeft de orde een karakteristieke wijze van handelen nagelaten, maar geen theologische of filosofische erfenis. Waarover gaat het precies?…

Brief van Ignatius van Loyola aan Jezuïeten van Nu

Karl Rahner SJ kroop in de huid van Ignatius en schreef over "de kern van de jezuïetenroeping zoals deze zich in vier eeuwen heeft ontwikkeld, en wat deze vandaag de dag aan kracht in zich heeft". Karl Rahner (1904-1984), een Duitse jezuïet, was een van…

Roepingenpastoraat: de tekenen van de tijd

door David Braithwaite S.J.  De roepingenpromotor van  de Australische jezuïeten over kandidaten en mogelijke obstakels, en over het bevorderen van nieuwe aanwas.  Hij hield deze toespraak in 2013   op een provinciedag.  Zijn observaties gelden evenzeer…

De heilige, de kokkin, de filosoof en een vraag.

door Adrian Porter S.J. Opvoedkunde volgens St Ignatius. Een Engelse jezuïet vertelde erover op het Stanislascollege in Delft. 1. De Heilige.  Wie is Ignatius? En waarom zouden we belangstelling voor hem hebben 450 jaar nadat hij overleed? Eens in de zoveel…

Wijsheidstaal voor de grenzen

door Adolfo Nicolás S.J. “Van onze wortels naar de grenzen” was het thema van het 16e wereldcongrescongres van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) in Libanon. Pater Generaal sprak over de uitdagingen van vandaag. Eerst blikte de vergadering terug…