bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

Hoe de eerste jezuïeten met elkaar omgingen  

door Frans Kurris S.J.  Hoffelijk, geestig, kritisch, vrijmoedig – zo praatten de eerste jezuïeten met mekaar. De auteur baseert zich op het Narré, een fictieve dialoog, geschreven rond 1590 door pater Emond Auger. Het is de eerste door een jezuïet in…

BOEK: Petite Bibliothèque Jésuite

In het najaar van 2012 lanceerde uitgeverij Lessius (Bruxelles) een nieuwe serie: de Petite Bibliothèque Jésuite. Zoals de naam het zegt, gaat het om…

BOEK: Geestelijke Onderscheiding bij Ignatius, Mark Rotsaert S.J.

Het concept van het boek.   Eerst twee opmerkingen over de titel: Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola. Vertaald en toegelicht door Mark…

De Sociëteit van Jezus tijdens de opheffing 

door Mark Rotsaert S.J.  In 2014 is het precies tweehonderd jaar geleden dat de Sociëteit van Jezus, de jezuïetenorde die 41 jaar lang was opgeheven, opnieuw officieel werd hersteld.   Het jaartal 1773 is veel sterker in het geheugen van vele jezuïeten…

Met zachtheid en een rustig gemoed.

door Wauthier de Mahieu S.J.  Homilie gehouden in de Oude Abdij van Drongen op het feest van Ignatius, 31 juli 2010. De inspiratie komt uit het 15e  hoofdstuk van Maurice Giuliani L’accueil du temps qui vient (Paris, Bayard, 2003).  Ignatius heeft op…

Ignatius, ridder van God?

door Dries van den Akker S.J.  Hoe doen de ridderidealen waarmee Ignatius is grootgebracht zich verder gevoelen na zijn bekering, in zijn spiritualiteit en in zijn orde? Deze vraag was het onderwerp van een lezing die Dries van den Akker hield in het Ignatiushuis…

Ignatius priester. Een preek in een bejaardenhuis

door Frans Kurris S.J. Deze homilie werd gehouden in het Berchmanianum te Nijmegen op het feest van de heilige Ignatius, 31 juli 2009. In het jaar van de priester was de preek op het priesterschap van Ignatius toegespitst. Er waren ook drie medebroeders bij…

Hoe de jezuïetenorde bestuurd wordt

door Peter Knauer S.J. Het hoogste beslissingsorgaan in de Sociëteit van Jezus is de Algemene Congregatie. Zij bestaat uit de oversten van de afzonderlijke provincies en – afhankelijk van de grootte van de provincies – uit andere leden, gekozen in een…

“Een nieuwe wijze van christen-zijn”. De jezuïeten en de oecumene.

door  Jos Vercruysse S.J.   Anachronisme Spreken over oecumenisme bij de aanvang van de jezuïetenorde in de zestiende eeuw is een anachronisme. De orde werd immers niet gesticht om de gemeenschap tussen de oosterse en de westerse kerk te herstellen,…

Ignatius van Loyola en zijn leidersrol.

door André Cnockaert S.J. De opvatting van de jezuïet als een leider en  de jezuïtische leidersrol  heeft zijn bestaan te danken aan een dubbele ervaring: de op de eerste plaats religieuze, om niet te zeggen mystieke ervaringen van de stichter van de…