bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

“Hen in waarheid beminnen…” Pierre Favre en de Lutherse reformatie

door  Jos Vercruysse S.J. Pierre Favre was de eerste jezuïet die nauw contact had met de Lutherse reformatie in het Duitse rijk. Hij zei erover: liefde, eerbied, vertrouwen en de inspanning om met sympathie te begrijpen is en blijft een grondbeginsel voor…

Aan de Cardoner.

De ervaring van Ignatius aan de Cardoner in de woorden van Francois Sureau, vertaald door Frans Kurris. Uit het boek Inigo. Van Inigo naar Ignatius van…

Pierre Favre: “Je kunt overal goeddoen”.

door Edel McClean.  Op 17 december 2013 werd de jezuïet Pierre Favre, een van Ignatius’ eerste gezellen, heilig verklaard.  Als je door de prachtige…

De Sociëteit van Jezus in de jaren na het herstel van 1814.

door  Mark Rotsaert S.J. Het is bon ton, althans in sommige milieus, te beweren dat de Sociëteit na het herstel door paus Pius VII in 1814 maar weinig bezield en weinig innoverend is geweest in vergelijking met de eerste eeuwen na de stichting door Ignatius…

Ignatius, een mystiek van het menselijke handelen

door Henri Madelin S.J. Is Ignatius een man van een religieuze instelling: de Sociëteit van Jezus? Hij heeft laten zien dat hij haar een duurzame armatuur kon geven, goed om ze ver in de ruimte en in de tijd voort te stuwen. Ze overleeft tot op vandaag,…

BOEK: De Loyola au Vatican, idées recues sur les jésuites.

Voor op dit boek door Mark Rotsaert prijkt een foto van Ignatius en paus Franciscus. Dit kan de indruk wekken: er is een lange weg afgelegd van het moment dat Ignatius op zijn ziekbed lag tot nu. Zijn begin van onderscheiding, de eerste gezellen met wie hij…

En todo amar y servir.

In alles liefhebben en dienen – En todo amar y servir:  Alberto Hurtado, Chileense jezuïet, overleden in 1951 en heilig verklaard in 2005, beschouwde dit als het motto van zijn leven. Hier volgen enkele regels uit en brief aan een vriend die hem geschreven…

Met liefde en broederlijkheid. Een brief uit 1786.

Een brief van vicaris-generaal Gabriel Lenkiewicz aan pater Jean Clé te Antwerpen. door Mark Rotsaert S.J. Een vorig artikel over de Orde tijdens de opheffing belichtte de figuren van Henri Fonteyne uit Brugge en Adam Beckers uit Maastricht. (Cardoner 2012).…

BOEK: Brian O’Leary S.J., Sent into the Lord’s Vineyard. Explorations in the Jesuit Constitutions.

Zou er werkelijk nog iets nieuws te melden zijn over de Constituties van de Sociëteit van Jezus? Als dat het geval is, dan mogen we dat verwachten van Brian O’Leary, een Ierse jezuïet die de afgelopen dertig jaar onafgebroken over de Constituties geschreven…

Uitmunten in gehoorzaamheid. Enkele teksten van Ignatius

door Mark Rotsaert S.J.  Uit de Constituties van de Sociëteit van Jezus en de brieven van Ignatius komt een opvatting over de gehoorzaamheid naar voren die veel complexer en veel ruimer is dan de karikatuur die men er soms van heeft gemaakt.  Dat andere…