Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

Ignatius priester. Een preek in een bejaardenhuis

door Frans Kurris S.J. Deze homilie werd gehouden in het Berchmanianum te Nijmegen op het feest van de heilige Ignatius, 31 juli 2009. In het jaar van de priester was de preek op het priesterschap van Ignatius toegespitst. Er waren ook drie medebroeders bij…

Hoe de jezuïetenorde bestuurd wordt

door Peter Knauer S.J. Het hoogste beslissingsorgaan in de Sociëteit van Jezus is de Algemene Congregatie. Zij bestaat uit de oversten van de afzonderlijke…

“Een nieuwe wijze van christen-zijn”. De jezuïeten en de oecumene.

door  Jos Vercruysse S.J.   Anachronisme Spreken over oecumenisme bij de aanvang van de jezuïetenorde in de zestiende eeuw is een anachronisme.…

Ignatius van Loyola en zijn leidersrol.

door André Cnockaert S.J. De opvatting van de jezuïet als een leider en  de jezuïtische leidersrol  heeft zijn bestaan te danken aan een dubbele ervaring: de op de eerste plaats religieuze, om niet te zeggen mystieke ervaringen van de stichter van de…

Wil de echte Ignatius nú opstaan? Twee verschillende benaderingen van Ignatius van Loyola.

door Ron  Darwen SJ   Op 31 Juli herdenkt de Kerk de heilige Ignatius van Loyola, een van de stichters van de Sociëteit van Jezus en haar eerste  Generale Overste. Eerder dit jaar hielden de Jezuïeten hun Algemene Congregatie, de 35ste uit hun geschiedenis,…

De heel eigen wijze waarop Ignatius te werk ging.

 door John W. O’Malley S.J.    Ignatius heeft het algemeen geldende beeld van heiligheid veeleer ondermijnd dan bevestigd. Dat betoogt John O’Malley, hoogleraar  kerkgeschiedenis aan de Weston Jesuit School of Theology in de Verenigde Staten.…

Thomas a Kempis. Voorloper van Ignatius.

door Dirk Boone   Thomas a Kempis (Kempen 1379 – Agnietenberg bij Zwolle 1471) was kanunnik van het klooster Sint-Agnietenberg, dat tot het kapittel van Windesheim behoorde. Als onbetwiste grootmeester van de inleiding tot het innerlijke gebed is hij…

Acht ontmoetingen met pater Pedro Arrupe.

door Adolfo Nicolás S.J. Januari 2008 werd pater Nicolás tot generaal overste en opvolger van Peter-Hans Kolvenbach gekozen. De tekst is van november 2007, de honderdste verjaardag van de geboorte van Arrupe, en verscheen in de elektronische nieuwsbrief…

P. Pedro Arrupe, profeet van het aggiornamento door het Concilie.

Toespraak door Peter-Hans Kolvenbach S.J., opvolger van pater Pedro Arrupe, bij diens honderdste geboortedag in Bilbao.  Niet toevallig ging de laatste grote toespraak van pater Kolvenbach als algemeen overste over zijn voorganger pater Pedro Arrupe (Bilbao…

Bidden met Pierre Favre: een reconstructie.

door Frans Kurris S.J.   Het jubileumjaar 2006, waarin de vijfhonderdste geboortedag van Pierre Favre werd gevierd, heeft de belangstelling voor deze zalige medebroeder doen toenemen. Dit artikel buigt zich over zijn gebedsleven.   Wie de brieven,…