bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

Woorden wekken, voorbeelden strekken

door Mark Rotsaert S.J. Elke roepingsgeschiedenis is anders. De roepingsverhalen in dit artikel verschillen erg van elkaar. Overal speelt Ignatius een duidelijke rol. De motivatie heeft telkens te maken met de dienst en eer aan God - en de Geestelijke Oefeningen…

Ignatius van Loyola en de bevrijde wil

door Tiziano Ferraroni S.J.  “Gods wil doen”, wat betekent dat? Ignatius, een man met een sterke wil en een diepe persoonlijke relatie met God,…

De bekering van Ignatius – Het aanhoudende verlangen

door Patrick Goujon S.J. De bekering van Ignatius na de kanonskogel van Pamplona in 1521 was slechts een eerste stap in een heel proces. Deze bekering…

Ignatius, halverwege zijn levensreis – the midlife journey

door Gerald O’Collins S.J. Een mensenleven kent drie fases: de eerste van kind naar volwassene, de derde van ouderdom naar dood. Dit artikel gaat over de vaak donkere middenfase van het leven. O’Collins spreekt van de "midlife journey". Op 20 mei 1521,…

BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius – Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit…

Over Petrus Canisius – de schaduw van het kruis

door Pierre Emonet S.J. 500 jaar geleden werd Petrus Canisius geboren. Cardoner sluit dit jubileumjaar af met een artikel waarin we lezen dat de nu zeer gewaardeerde jezuïet tijdens zijn leven veel tegenstand ondervond, niet in het minst van medebroeders. …

Ignatius’ bekering – een verborgen ontmoeting

door Rob Faesen S.J. Ignatius werd een ander mens op zijn ziekbed door de ontmoeting met Christus. Wie nam het initiatief? De bekering van 500 jaar geleden wordt door de ignatiaanse familie wereldwijd gevierd: een kanonskogel velde Ignatius in mei 1521 en…

Over Petrus Canisius – de respectvolle tegenstander

door Pierre Emonet S.J. Canisius is geboren in 1521 in Nijmegen. Hoe ging hij om met de Reformatie? Hij werkte in vele landen van Centraal Europa. Canisius werd gekozen als patroon van de nieuwe jezuïetenprovincie van Centraal Europa, die Zwitserland, Oostenrijk,…

Onderscheiding in vijf concentrische cirkels

door Francis Pudhicherry S.J. Het inzicht van Ignatius over onderscheiding ontwikkelde zich in de loop van de jaren. Dat is te zien in verschillende van zijn geschriften waaronder de Constituties van de Sociëteit van Jezus en Het verhaal van de pelgrim,…

Brief bij de keuze van Paus Marcellus II

door Juan de Polanco S.J. Een sobere en vrome paus werd gekozen in 1555: hij zou de broodnodige hervorming van de kerk ter hand nemen. De eerste jezuïeten waren blij met hem. Pater Juan de Polanco, de secretaris van de jonge Orde schreef op verzoek van Ignatius…