bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Jezuïeten – Geschiedenis van de Orde

BOEK: M. Rotsaert, Ignatius – Grondthema’s

Drinken aan de bron, zo heb ik de lectuur ervaren van het jongste boek van Mark Rotsaert Ignatius – Grondthema’s uit zijn spiritualiteit. Ik mag me tot de doelgroep van deze nieuwe publicatie rekenen. Ik ben geen expert, maar door de ignatiaanse spiritualiteit…

Over Petrus Canisius – de schaduw van het kruis

door Pierre Emonet S.J. 500 jaar geleden werd Petrus Canisius geboren. Cardoner sluit dit jubileumjaar af met een artikel waarin we lezen dat de nu zeer…

Ignatius’ bekering – een verborgen ontmoeting

door Rob Faesen S.J. Ignatius werd een ander mens op zijn ziekbed door de ontmoeting met Christus. Wie nam het initiatief? De bekering van 500 jaar geleden…

Over Petrus Canisius – de respectvolle tegenstander

door Pierre Emonet S.J. Canisius is geboren in 1521 in Nijmegen. Hoe ging hij om met de Reformatie? Hij werkte in vele landen van Centraal Europa. Canisius werd gekozen als patroon van de nieuwe jezuïetenprovincie van Centraal Europa, die Zwitserland, Oostenrijk,…

Onderscheiding in vijf concentrische cirkels

door Francis Pudhicherry S.J. Het inzicht van Ignatius over onderscheiding ontwikkelde zich in de loop van de jaren. Dat is te zien in verschillende van zijn geschriften waaronder de Constituties van de Sociëteit van Jezus en Het verhaal van de pelgrim,…

Brief bij de keuze van Paus Marcellus II

door Juan de Polanco S.J. Een sobere en vrome paus werd gekozen in 1555: hij zou de broodnodige hervorming van de kerk ter hand nemen. De eerste jezuïeten waren blij met hem. Pater Juan de Polanco, de secretaris van de jonge Orde schreef op verzoek van Ignatius…

Bekering – vier sleutelwoorden

door James Hanvey S.J. Bekering is voor iedereen met een levend geloof een cruciale ervaring. Tijdens het herstel na een zware verwonding beleeft Ignatius een intens proces van bekering. We gaan hiervoor terug naar 1521 - vijfhonderd jaar geleden – een…

“Zet de wereld in vuur en vlam”, en meer citaten die niet van Ignatius zijn.

Barton T. Geger S.J. Heel wat toeschrijvingen aan beroemde mensen zijn onjuist. Maar de schrijver maakt zich geen illusie dat zijn opmerkingen veel uit zullen halen ...  Franciscus van Assisi bad niet: “Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.” Dat…

Over Petrus Canisius – zijn barmhartigheid

door Pierre Emonet S.J. Qua karakter was Petrus Canisius angstig, wat depressief en scrupuleus. Voortdurend herinnert hij zich zijn eigen fouten, vooral die uit zijn jonge jaren. Ze stemmen hem verdrietig. En zo keert hij zich als nederige zondaar in gebed…

Over Petrus Canisius – zijn beschikbaarheid

door Pierre Emonet S.J. Anders dan veel medebroeders is Petrus Canisius geen specialist op een bepaald gebied. Hij is een eenvoudige jezuïet, maar dan wel een die, vanwege zijn stempel op het Duitse katholicisme, een buitengewone invloed had. Hij was theoloog,…