Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Ignatiaanse spiritualiteit

Keuzes maken die bevrijden

door  Jan Peters S.J. Toespraak bij het 25-jarig bestaan van het Ignatiushuis, Amsterdam.   “Het leven is goed in het Brabantse land.” “As ge maor gelukkig zijt…” Kiezen voor goed leven en geluk liggen dicht bij elkaar. Maar beide vragen om nuancering.…

Magis – steeds meer?!

door Willi Lambert S.J.  “Het ignatiaanse magis is niet geboren uit dadendrang, uit een voortdurend overvragen van zichzelf of overvraagd worden door…

Het gemeenschappelijk onderzoek

door Philip Shano S.J. De laatste decennia is het besef gegroeid dat de ignatiaanse Oefeningen niet alleen waardevol zijn voor individuen, maar ook kunnen…

Jezuïeten in het leven van moeder Teresa

door  André Cnockaert S.J. Wie de “intieme geschriften” van Moeder Teresa leest, wordt getroffen door de aanwezigheid van een aantal jezuïeten in haar leven. Dit is niet verwonderlijk. De Albanese Gonxha Bojaxhiu, die heel vroeg haar vader verloor,…

Spirituele identiteit en mystiek

door Andreas Schönfeld S.J. Wanneer een missionaris niet contemplatief is, kan hij Christus niet op een geloofwaardige manier verkondigen. Het contact met vertegenwoordigers van de belangrijkste niet-christelijke tradities, vooral uit Azië, heeft mij in…

Een bepaalde kijk op de wereld

door  François Boëdec S.J.   Ik herinner mij dat twintig jaar geleden, toen ik op het punt stond in te treden bij de jezuïeten, ik getroffen werd door de woorden van de voormalige algemeen overste van de Sociëteit van Jezus, pater Arrupe. Hij schreef:…

Mary Ward en de “jezuïetessen”

door Pieter Paul Lembrechts SJ. Mary Ward (1585-1645) stichtte het instituut van de “Engelse juffrouwen”, een apostolische vrouwencongregatie naar het voorbeeld van de jezuïeten. Na korte tijd werden deze “jezuïetessen” door Rome verboden. De stichteres…

God dichtbij – over de kern van Ignatius’ spiritualiteit

door Jos Moons   Toen ik na vier jaar in de parochie bekendmaakte dat ik ging intreden bij de jezuïeten, leverde dat problemen op. Hoe leg je uit wat een jezuïet is en waar hij voor staat? Niet zozeer wat hij doet, zijn taken en werkzaamheden, maar…

Aantekeningen voor een profetische lekengemeenschap onder leiding van de Geest van God.

door Adolfo Nicolás S.J.   De Algemeen Overste van de jezuïeten sprak op de Algemene Vergadering van de Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL), een ignatiaanse lekenbeweging. Dit was in augustus 2008 te Fátima, Portugal.  Wanneer het gebeurd is…

Zelfs onder het werken contemplatief worden.

door  Wilkie Au. “Contemplatief in de actie”: het is een kernidee van de ignatiaanse spiritualiteit. Maar wat er precies mee bedoeld wordt is niet zo eenvoudig te zeggen. Wilkie Au doet dit gegeven op een verfrissende en bevattelijke manier uit de doeken.…