bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Geestelijke Oefeningen – Begeleiden

Leven met de Geestelijke Oefeningen. Mary Blickman.

door Hans van Leeuwen S.J. Ook spiritualiteit is tijdgebonden. Was het geven van bezinningsdagen in de jaren vijftig van de vorige eeuw vaak eenrichtingsverkeer, in de tijd daarna veranderde dat in een groeiende aandacht voor het persoonlijk groeiproces in…

Geestelijk gesprek in een parochie

door Michel Kobik S.J. Tot de traditionele activiteiten van de jezuïeten om de medemens te helpen hoort het geestelijk gesprek. De auteur laat zien hoe…

Hoever mag je gaan? – De ignatiaanse Oefeningen, getrouwheid en aanpassing

door Philip Endean S.J. In welke mate is aanpassing van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius gerechtvaardigd? Hoever mag je daarin gaan? Wanneer kun…

Oog in oog.  Van schuldgevoel naar zondebesef

door Tineke Renkema-Boersma - psychotherapeut en lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.  Zondebesef is een toegangspoort tot de liefde. Kunnen aanvaarden dat je aanvaard bent is een heilig goed, maar allesbehalve vanzelfsprekend. Vandaar dat…

Het verlangen bemind te worden leidt tot de wil om te dienen: jonge mensen begeleiden.

door Bernard Mendiboure S.J. De cultuur waarin wij leven draagt het stempel van de technologie. Ze streeft ernaar te voorzien in onze behoeften. Daartoe “ontleedt” ze de werkelijkheid, terwijl het zoeken naar zingeving toch vraagt om een “synthese”.…

De begeleiding van de Derde Week

door Wauthier de Mahieu S.J.  In de opbouw van de Geestelijke Oefeningen kent Ignatius een belangrijke plaats toe aan het lijden en de dood van Jezus. Heel de “Derde Week” wordt eraan gewijd. Deze bijdrage wil een hulp zijn, vooral voor begeleiders, om…

Waarom charmeert Ignatius zoveel protestanten?

door Ursula Tissot, predikant en verantwoordelijk voor oecumenische retraites in de ignatiaanse traditie in het Centre de Sornetan (Bern). Hoe kun je nu iemand vertrouwen die zegt, wanneer je iets wits ziet, te geloven dat het zwart is, wanneer de hiërarchische…

Gedachten over jonge mensen en de ignatiaanse methode. Geestelijke oefeningen voor een levenskeuze.

door Nathan Stone S.J. De auteur werd geboren in Texas, maar behoort tot de Chileense jezuïetenprovincie. In Chili was hij actief in het sociaal apostolaat, de opvoeding en het jeugdwerk. Hij gaf een tijd geestelijke oefeningen in het retraitehuis Montserrat…

Herinneringen van een spirituaal

door Jan van de Poll S.J.  Van 1998 tot 2006 was pater Van de Poll spirituaal aan het Ariënskonvikt, de priesteropleiding ten dienste van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij blikt hier met dankbaarheid op die periode terug. In…

Drie manieren van kiezen

door Nicolas Standaert S.J. Hulp bij levenskeuzes: inleiding tijdens de Loyolatocht, een bezinnende pelgrimstocht in Spanje voor mensen tussen de 20 en 50. Nicolas Standaert is hoogleraar sinologie aan de K.U.Leuven. 1. Inleiding 1.1. In ons leven hebben we…