Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Geestelijke Oefeningen – Begeleiden

Oog in oog.  Van schuldgevoel naar zondebesef

door Tineke Renkema-Boersma - psychotherapeut en lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.  Zondebesef is een toegangspoort tot de liefde. Kunnen aanvaarden dat je aanvaard bent is een heilig goed, maar allesbehalve vanzelfsprekend. Vandaar dat…

Het verlangen bemind te worden leidt tot de wil om te dienen: jonge mensen begeleiden.

door Bernard Mendiboure S.J. De cultuur waarin wij leven draagt het stempel van de technologie. Ze streeft ernaar te voorzien in onze behoeften. Daartoe…

De begeleiding van de Derde Week

door Wauthier de Mahieu S.J.  In de opbouw van de Geestelijke Oefeningen kent Ignatius een belangrijke plaats toe aan het lijden en de dood van Jezus.…

Waarom charmeert Ignatius zoveel protestanten?

door Ursula Tissot, predikant en verantwoordelijk voor oecumenische retraites in de ignatiaanse traditie in het Centre de Sornetan (Bern). Hoe kun je nu iemand vertrouwen die zegt, wanneer je iets wits ziet, te geloven dat het zwart is, wanneer de hiërarchische…

Gedachten over jonge mensen en de ignatiaanse methode. Geestelijke oefeningen voor een levenskeuze.

door Nathan Stone S.J. De auteur werd geboren in Texas, maar behoort tot de Chileense jezuïetenprovincie. In Chili was hij actief in het sociaal apostolaat, de opvoeding en het jeugdwerk. Hij gaf een tijd geestelijke oefeningen in het retraitehuis Montserrat…

Herinneringen van een spirituaal

door Jan van de Poll S.J.  Van 1998 tot 2006 was pater Van de Poll spirituaal aan het Ariënskonvikt, de priesteropleiding ten dienste van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij blikt hier met dankbaarheid op die periode terug. In…

Drie manieren van kiezen

door Nicolas Standaert S.J. Hulp bij levenskeuzes: inleiding tijdens de Loyolatocht, een bezinnende pelgrimstocht in Spanje voor mensen tussen de 20 en 50. Nicolas Standaert is hoogleraar sinologie aan de K.U.Leuven. 1. Inleiding 1.1. In ons leven hebben we…

Vrouwen met wijd open ogen.

door Mariola López Villanueva R.S.C.J.   Hoe zou het zijn als men zich concentreerde op vrouwen bij het kiezen van Bijbelteksten bij het geven van de Oefeningen? Nu worden mensen vaak tot contemplatie uitgenodigd aan de hand van verhalen over mannen:…

De plaats waar je staat is … heilige grond Het spanningsveld tussen psychotherapie en geestelijke begeleiding.

door Tineke Renkema-Boersma  De auteur is geestelijk begeleider en psychotherapeut en woont in de gemeenschap De Hooge Berkt in Noord-Brabant. Het artikel is de neerslag van een lezing gehouden in oktober 2009 in het Ignatiushuis te Amsterdam op een studiedag…

Een ignatiaans model van geestelijke begeleiding

door Brian O’Leary S.J.  Tussen de verschillende benaderingen van geestelijke begeleiding neemt de ignatiaanse aanpak een eigen plaats in. Brian O’Leary omschrijft waarin het specifieke karakter van ignatiaanse geestelijke begeleiding bestaat. Met geestelijke…