Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Andere Bronnen van Inspiratie

De jezuïeten en de sociale leer van de kerk.

Sociaal apostolaat bij de jezuïeten?  Ludwig Van Heucke SJ, coördinator van de Dienst voor Wereldsolidariteit in Brussel, over de beginselen en de praktijk van het christelijk sociaal handelen zoals geleerd en geleefd door leden van de jezuïetenorde.  Het…

Leren van onze boeddhistische broeders.

De Filippijnse scholastiek Mark Lopez deelt zijn ervaring van een boeddhistische retraite in Thailand onder leiding van de eerwaarde abt Piyatassi Bhikku.…

“Gezondheid niet meer dan ziekte”

Medisch-pastorale aspecten door Matthias Mader. “Het is nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat geschapen is... zozeer dat wij gezondheid…

Benedictus en Ignatius over individu en gemeenschap.

Door Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaverius-leerstoel voor spiritualiteit en theologie vanuit ignatiaans perspectief aan de Tilburg School of Catholic Theology.  In april 2012 sprak hij in de reeks 'Voedsel voor onderweg' in de Oude Abdij te Drongen.…

Geestelijke Oefeningen met bibliodrama

door Hildegard Aepli -  Bibliodrama kan de Geestelijke Oefeningen verrijken met een methode die de heilzame, bevrijdende dimensie van de Schrift hier en nu ervaarbaar maakt. Het Bijbelse goede nieuws wordt tot een diepbeleefde ervaring die de hele mens,…

Geestelijk leven op het ritme van een seculiere wereld.

door Sophie Tremblay, doctor in de theologie en docent aan het Pastoraal Instituut van de dominicanen in Montréal, Hoe wordt de huidige wereld voor ons een plek van spiritualiteit?  Wij, leken, wonen immers sociaal en ruimtelijk in een geseculariseerde…

Caritas in veritate: prioriteit van de liefde en terugkeer van de rechtvaardigheid  

door Johan Verstraeten  Wie zich laat inspireren door Ignatius van Loyola is bekommerd om de band tussen geloof, cultuur en rechtvaardigheid. Daarover gaat in grote mate de encycliek Caritas in veritate van paus Benedictus xvi. De redactie vroeg daarom een…

Spirituele identiteit en mystiek

door Andreas Schönfeld S.J. Wanneer een missionaris niet contemplatief is, kan hij Christus niet op een geloofwaardige manier verkondigen. Het contact met vertegenwoordigers van de belangrijkste niet-christelijke tradities, vooral uit Azië, heeft mij in…

De plaats waar je staat is … heilige grond Het spanningsveld tussen psychotherapie en geestelijke begeleiding.

door Tineke Renkema-Boersma  De auteur is geestelijk begeleider en psychotherapeut en woont in de gemeenschap De Hooge Berkt in Noord-Brabant. Het artikel is de neerslag van een lezing gehouden in oktober 2009 in het Ignatiushuis te Amsterdam op een studiedag…

Huwelijksspiritualiteit – Een paradigmaverandering in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit?

door Thomas Knieps-Port le Roi   De auteur (huisvader en hoogleraar theologie) verkent een spiritualiteit die de huwelijksrelatie als uitgangspunt neemt. De Amerikaanse katholieke theologe Mary Ann Oliver vermeldt in het voorwoord van haar in 1994 verschenen…