bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development
/ Rubriek / Andere Bronnen van Inspiratie

Op zoek naar je grondmelodie: de Geestelijke Oefeningen hertaald. In gesprek met Renilde Vos

door Ilse Dekker  De Oefeningen van Ignatius worden hertaald naar een "methode van het hart" door Renilde Vos van de Universitaire Parochie Leuven. Over die hertaling en over haar drijfveren werd zij ondervraagd door de coördinator identiteit van het Stanislascollege…

Wat Ignatius niet wist over keuzes maken.

door Nicolas Standaert S.J. De context waarin mensen tegenwoordig een keuze doen is veel complexer dan in de tijd van Ignatius.  Door psychologisch en…

De mystiek van het doen en de mystiek van het zijn: Ignatius en Charles de Foucauld.

door Wauthier de Mahieu S.J. Een vergelijkende benadering van de ignatiaanse contemplatie in de actie en de mystiek van het zijn van Charles de Foucauld.…

De jezuïeten en de sociale leer van de kerk.

Sociaal apostolaat bij de jezuïeten?  Ludwig Van Heucke SJ, coördinator van de Dienst voor Wereldsolidariteit in Brussel, over de beginselen en de praktijk van het christelijk sociaal handelen zoals geleerd en geleefd door leden van de jezuïetenorde.  Het…

Leren van onze boeddhistische broeders.

De Filippijnse scholastiek Mark Lopez deelt zijn ervaring van een boeddhistische retraite in Thailand onder leiding van de eerwaarde abt Piyatassi Bhikku. De retraite maakte deel uit van een programma van een maand dat jezuïeten in de vorming de gelegenheid…

“Gezondheid niet meer dan ziekte”

Medisch-pastorale aspecten door Matthias Mader. “Het is nodig dat wij ons onverschillig maken voor alles wat geschapen is... zozeer dat wij gezondheid niet méér verlangen dan ziekte...” Dat schrijft Ignatius in zijn Geestelijke Oefeningen (23). Matthias…

Benedictus en Ignatius over individu en gemeenschap.

Door Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaverius-leerstoel voor spiritualiteit en theologie vanuit ignatiaans perspectief aan de Tilburg School of Catholic Theology.  In april 2012 sprak hij in de reeks 'Voedsel voor onderweg' in de Oude Abdij te Drongen.…

Geestelijke Oefeningen met bibliodrama

door Hildegard Aepli -  Bibliodrama kan de Geestelijke Oefeningen verrijken met een methode die de heilzame, bevrijdende dimensie van de Schrift hier en nu ervaarbaar maakt. Het Bijbelse goede nieuws wordt tot een diepbeleefde ervaring die de hele mens,…

Geestelijk leven op het ritme van een seculiere wereld.

door Sophie Tremblay, doctor in de theologie en docent aan het Pastoraal Instituut van de dominicanen in Montréal, Hoe wordt de huidige wereld voor ons een plek van spiritualiteit?  Wij, leken, wonen immers sociaal en ruimtelijk in een geseculariseerde…

Caritas in veritate: prioriteit van de liefde en terugkeer van de rechtvaardigheid  

door Johan Verstraeten  Wie zich laat inspireren door Ignatius van Loyola is bekommerd om de band tussen geloof, cultuur en rechtvaardigheid. Daarover gaat in grote mate de encycliek Caritas in veritate van paus Benedictus xvi. De redactie vroeg daarom een…