Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
/ Rubriek / Andere Bronnen van Inspiratie

Als een mosterdzaadje… Godly Play in Vlaanderen

door Katie Velghe “Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje, dat is het kleinste van alle zaden – zo klein dat, als ik er hier een op mijn vinger had, je het niet eens zou kunnen zien”, zegt de verteller zacht. Alle kandidaat-vertellers, in een kring op…

Godly Play – Een ignatiaanse manier van werken met kinderen?

door Brenda Leigh Timmer Godly Play is een methode voor katechese die bijdraagt tot de geestelijke ontwikkeling van kinderen; er wordt mee gewerkt in…

Paus Franciscus over “onderscheiding”

Letterlijke citaten uit drie belangrijke documenten van Paus Francisicus. Hieronder vindt u de passages over onderscheiding uit  Evangelii Gaudium, …

Het “Plan B” van God: de Geestelijke Oefeningen door de ogen van een Lutheraan

door Jänis Vanags De lutherse aartsbisschop van Letland deelt zijn verfrissende, verrassende en vaak vermakelijke ervaringen en inzichten met betrekking tot de Geestelijke Oefeningen.  De interesse van niet-rooms-katholieken voor de Geestelijke Oefeningen…

Het gezin: plaats om God te leren kennen, leerschool om te komen tot een voller leven

door Ana Carratalá Marco De auteur, arts en huismoeder, getuigt over de rol van de ignatiaanse spiritualiteit in haar leven – met name in haar gezin – via onder meer haar lokale GCL-groep (onderdeel van de wereldwijde Gemeenschap voor Christelijk Leven;…

Met moslims samen leven in Europa

door Jean-Marc Balhan S.J.  De vrees overwinnen, dat is een “geestelijke oefening”. Zo kun je het leven in een multireligieuze samenleving benaderen vanuit de invalshoek van de ignatiaanse spiritualiteit. I.  Beginnen daar waar men is  Men noemt geestelijke…

Aandacht geven aan je adem om leiding te kunnen geven

door Michael Bordt S.J.  Ignatiaanse spiritualiteit voor leidinggevenden, voorbeeld van een aanbod voor een specifieke doelgroep. Als vertegenwoordigers van de kerk zich uitspreken over maatschappelijke vragen, o.a. over vragen betreffende de economie, dan…

De jachthond uit de hemel – gedicht van Francis Thompson

door Hugo Roeffaers S.J. en Paul Verdeyen S.J. Veel teksten sporen de mens aan om God te zoeken, maar zo weinig mensen beseffen dat God ons meer zoekt dan wij Hem. Een mystiek gedicht dat in 1893 in Engeland verscheen wordt hier ingeleid en in Nederlandse…

Bidden met kunst

door Walter Fabri S.J. Je kunt niet alleen met een Bijbeltekst bidden, maar ook met een schilderij, beeldhouwwerk of ander kunstwerk. Een museum is een plaats waar je tot gebed kunt komen. Walter Fabri is stafmedewerker van de Oude Abdij van Drongen. Bidden…

Op zoek naar je grondmelodie: de Geestelijke Oefeningen hertaald. In gesprek met Renilde Vos

door Ilse Dekker  De Oefeningen van Ignatius worden hertaald naar een "methode van het hart" door Renilde Vos van de Universitaire Parochie Leuven. Over die hertaling en over haar drijfveren werd zij ondervraagd door de coördinator identiteit van het Stanislascollege…