bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development

Geestelijk onderscheiden en besluiten nemen

door Bernhard Waldmüller.  “Wie oren heeft, moet horen ... wat de Geest tot de gemeenten zegt!” (Apk 2,7)  Inleiding De stippellijn in de titel van dit artikel roept misschien wat irritatie op, maar de ervaren Bijbellezer zal deze natuurlijk gemakkelijk…

Een God die ziet – Gods aanwezigheid in geestelijke begeleiding

door Anneke Viljoen.  In de geestelijke begeleiding worden we ons telkens weer bewust van de aanwezigheid van God die zich volledig openbaarde in Jezus…

Woorden wekken, voorbeelden strekken

door Mark Rotsaert S.J. Elke roepingsgeschiedenis is anders. De roepingsverhalen in dit artikel verschillen erg van elkaar. Overal speelt Ignatius een…

Het schepsel en zijn autonomie

door Helen Orchard.  Het mensbeeld van Ignatius staat in schril contrast met de post-moderne spiritualiteit. De auteur plaatst de Geestelijke Oefeningen van Ignatius in de huidige samenleving en de actuele antropologie. Dit heeft gevolgen voor de begeleiding…

BOEK: Levenswijsheden van Ignatius

20/03/2023 - in Boekbespreking

Ignatius van Loyola houdt “van radicaliteit en heeft iets met paradoxen en doet zo recht aan de complexiteit en het mysterie van God en mens,”  volgens samensteller Nikolaas Sintobin. Dat verklaart waarom we als lezer bij sommige citaten wel eens moeten…

BOEK: Oog in Oog, Handboek G.O.

Nieuw handboek Geestelijke Oefeningen  door Ben Frie S.J.  Al meer dan vijfentwintig jaar worden in Vlaanderen en Nederland de Geestelijke Oefeningen “in het dagelijks leven” (GODL) gegeven. Dit betekent dat de retraitant dagelijks gedurende ongeveer…

Tien richtlijnen voor ecologische onderscheiding

door  Walter Ceyssens S.J. Paus Franciscus roept op tot een ecologische bekering. Daarop aansluitend stel ik richtlijnen voor ecologische onderscheiding der geesten voor. Die richtlijnen vertellen ons niet welke concrete keuzes voor milieu en klimaat we moeten…

Begeleiden in een detentiecentrum

door Pieter-Paul Lembrechts S.J. Begeleiden, dienen, verdedigen: dat zijn de drie pijlers van Jesuit Refugee Service (JRS), De auteur is geestelijk begeleider in de Oude Abdij in Drongen én bezoeker voor JRS Belgium van de gesloten centra voor mensen zonder…

Het begeleiden van groepen bij gemeenschappelijke onderscheiding

door Franz Meures S.J. Het proces van geestelijke onderscheiding loopt steeds een risico op misleiding. De monniken uit de eerste eeuwen van het christendom, die naar de woestijn trokken om God te zoeken en het gevecht met de duivels aan te gaan, wisten dit…

Ignatius van Loyola en de bevrijde wil

door Tiziano Ferraroni S.J.  “Gods wil doen”, wat betekent dat? Ignatius, een man met een sterke wil en een diepe persoonlijke relatie met God, kreeg stap voor stap meer inzicht. De samenhang tussen Het verhaal van de pelgrim en het Geestelijk dagboek…