bestnyescorts.com Manhattan Escorts NYC naughty
Cardoner, tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development

Magis: Ignatiaanse uitmuntendheid en opvoeding

door Nikolaas Sintobin s.j. Ignatius gebruikt graag het woord: magis (méér, vérder). Het woord loopt als een rode draad door zijn geschriften. Magis gaat niet over jezelf vergelijken met anderen. Het gaat wel over de vreugde die gepaard gaat met voortdurend…

Synodaliteit – de weg naar gemeenschappelijke bekering

door Nathalie Becquart, xavière Zuster Becquart werd benoemd tot tweede secretaris van de synode van bisschoppen. Daarmee is zij de eerste vrouw die…

Innerlijke bewegingen en hun psychologische basis

door Roger Dawson SJ In de ignatiaanse traditie verwijzen ‘bewegingen’ naar de innerlijke bewegingen in de ziel. Hoewel innerlijke bewegingen niet…

Loyola Psi 2019 – Symposium psychologie en de Geestelijke Oefeningen

door Renate Cauwels  In 2019 werd in Loyola, Spanje, een symposium over psychologie en de Geestelijke Oefeningen gehouden; Renate Cauwels was erbij. In de zomer van 2019 had ik had het geluk om te mogen deelnemen aan een internationaal symposium in Loyola…

Besluiten of onderscheiden? Spiritueel gereedschap in het onderwijs

door Adrian Porter SJ  De scholen van de jezuïeten zijn nog steeds een buitengewoon wereldwijd netwerk, het grootste samenhangende onderwijssysteem buiten China. Het jezuïetenonderwijs heeft een invloedrijke traditie, maar we moeten dat verleden uitdiepen…

BOEK: James Martin SJ, Iedereen kan bidden

22/11/2021 - in Boekbespreking

De moeite waard Tot kort voor zijn intrede bij de jezuïeten op zijn zevenentwintigste bad James Martin (*1960) op de lukrake manier van een schooljongen: “God, alstublieft, maak dat ik een voldoende haal voor mijn wiskundeproefwerk!"  Op grond van mijn…

Over Petrus Canisius – de schaduw van het kruis

door Pierre Emonet S.J. 500 jaar geleden werd Petrus Canisius geboren. Cardoner sluit dit jubileumjaar af met een artikel waarin we lezen dat de nu zeer gewaardeerde jezuïet tijdens zijn leven veel tegenstand ondervond, niet in het minst van medebroeders. …

In Memoriam: Piet van Breemen sj (1927-2021)

22/11/2021 - in Redactioneel

Eind augustus 2021 overleed pater Piet van Breemen. Hij werd 94 jaar. In 1981 was hij een van de oprichters van het tijdschrift Cardoner.  Piet van Breemen begeleidde meer dan duizend mensen tijdens hun 30 dagen durende retraite – ongelooflijk. Zelf beschouwde…

De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is

door Piet van Breemen SJ  Het eerste boek van pater van Breemen “As Bread that is Broken” uit 1974 was een bestseller in de Verenigde Staten. Het eerste hoofdstuk heeft wonderen gedaan, vertelde hij zelf met enige verbazing. “De meeste ideeën ontleende…

Ignatius’ bekering – een verborgen ontmoeting

door Rob Faesen S.J. Ignatius werd een ander mens op zijn ziekbed door de ontmoeting met Christus. Wie nam het initiatief? De bekering van 500 jaar geleden wordt door de ignatiaanse familie wereldwijd gevierd: een kanonskogel velde Ignatius in mei 1521 en…